verybigimage
IværksætteriUdgivet

Interessentskab (I/S)

Et interessentskab (I/S) er en virksomhedsform, hvor der minimum skal være to ejere. Virksomhedsformen minder også en del om en enkeltmandsvirksomhed i forhold til de overordnede krav, såsom ingen krav til startkapital, i princippet ingen stiftelsesomkostninger og underskud kan trækkes fra i ens personlige indkomst. Et interessentskab er en oplagt virksomhedstype til dig, der har en samarbejdspartner, og som har brug for en hurtig og nem måde at oprette et firma på.

Key takeaways for I/S

 • Det er gratis at registrere og oprette et I/S
 • Intet krav om startkapital
 • Du kan få et CVR-nummer med en I/S
 • Minimum to ejere – kan både være fysiske personer og virksomheder/selskaber
 • Mulighed for at blive momsregistreret
 • Mulighed for at ansætte medarbejdere

Hvad er et interessentskab (I/S)?

Et interessentskab (I/S) er en virksomhed, hvor der minimum er to ejere. Det står i modsætning til enkeltmandsvirksomheden, hvor der maksimalt må være én ejer.

Udover den forskel minder de to virksomhedsformer rigtig meget om hinanden.

Der kræves ingen startkapital for oprettelsen af et I/S. Det kan være en fordel for dig, der går og brygger på et projekt med en samarbejdspartner, men som ikke har tid og/eller ressourcer til at oprette et ApS.

At der ikke kræves startkapital betyder samtidig, at I hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens økonomi. Det samme gælder for enkeltmandsvirksomheder.

Det vil sige, at hvis jeres I/S en dag har røde tal på bundlinjen, vil I være nødt til at dække tabet med jeres private formue. Her ville et ApS for eksempel give jer adgang til begrænset hæftelse, som altså betyder, at I kun skal hæfte økonomisk med jeres indskudte kapital.

Forskellen er, at du med personlig og ubegrænset hæftelse kan risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis interessentskabet går hen og skylder mange penge. Med begrænset hæftelse er din privatøkonomi beskyttet, fordi den er adskilt fra virksomhedsøkonomien.

Med et interessentskab er hæftelsen også solidarisk. Det betyder, at alle interessenter er ansvarlige for at tilbagebetale eventuel fælles gæld fuldt ud.

Hvis én af interessenterne i virksomheden ikke kan eller vil betale sin del af gælden tilbage, vil det fortsat være de andre interessenters ansvar at betale pengene tilbage.

Eksempel:

Mads opretter et interessentskab sammen med Marianne ved navn MaMa I/S. Efter flere måneders dårlig forretning står de nu og skylder Mama I/S’ kreditor 100.000 kr.

Mads har ingen penge, hverken i virksomheden eller privat.

Til gengæld har Marianne 100.000 på sin private konto.

Derfor er det muligt – og i øvrigt helt efter bogen – for kreditor at gøre krav på Mariannes formue på 100.000 kr. for at dække gælden i MaMa I/S.

Det er sådan, solidarisk hæftelse fungerer.

Interessentskabskontrakt

Ved oprettelse af interessentskaber kan det derfor være en god idé at udarbejde en kontrakt, hvor det blandt andet fremgår på skrift, hvem der hæfter for hvor meget indbyrdes.

Her kunne Mads og Marianne have indgået en juridisk bindende aftale om indbyrdes hæftelse ved eventuel gæld. De kunne eksempelvis aftale, at hver især hæftede for halvdelen. Kreditoren ville fortsat kunne kræve 100.000 kr. fra Marianne, men Marianne ville efterfølgende have et regreskrav på 50.000 kr. fra Mads.

Til gengæld er der langt færre administrative byrder ved at drive et I/S sammenlignet med ApS. Hvis du ikke frygter at skulle hæfte personligt, solidarisk og ubegrænset for din virksomhed, kan du med et I/S komme hurtigt i gang og få luft under vingerne på dit iværksætterprojekt.

Læs også: Sådan opretter du en virksomhed

Med I/S kan du få CVR-nummer og erhvervskonto

Efter du har oprettet dit interessentskab, kan du også få et CVR-nummer og en erhvervskonto. CVR-nummeret gør det muligt for dig at trække moms fra virksomhedens udgifter, hvilket i nogle situationer vil være økonomisk klogt at gøre.

Vi acceptere kun dem der enten har registreret deres tegningsret i CVR eller har en interessentskabskontrakt hvori tegningsret og tegningsregel fremgår.

Hvis du har planer om at trække moms fra virksomhedens udgifter, vil det samtidig være en god idé at få oprettet en erhvervskonto. På den måde kan du meget enkelt holde din privatøkonomi adskilt fra virksomhedens, som giver dig det nødvendige overblik, der skal til for at drive forretning på en effektiv og gnidningsfri måde.

Uden en erhvervskonto skal du være super skarp på at dokumentere alle virksomhedsrelaterede køb og trække det fra dine personlige udgifter. Når du samtidig har en samarbejdspartner i virksomheden, der eventuelt også bruger penge i forretningssammenhæng, bliver det hurtigt meget mudret til.

Med en erhvervskonto har I det fulde overblik over virksomhedens økonomi, og I kan i stedet fokusere på at drive og vækste forretningen frem for at sidde med administrativt arbejde.

En anden fordel er også, at du fra starten af får adskilt din virksomhedsøkonomi fra din privatøkonomi. Hvis du og din partner på sigt omdanner jeres I/S til eksempelvis et ApS, er det et krav, at privatøkonomi og virksomhedsøkonomi er adskilt via en erhvervskonto til virksomheden.

Ved at have oprettet en erhvervskonto tidligt skal I ikke bøvle med den administrative byrde, der ligger i at omdanne virksomhedsøkonomien på jeres private konti til en erhvervskonto.

Få en billig erhvervskonto med Lunar

Fordele ved at oprette et I/S

Her er en liste over de fordele, der er ved at oprette et interessentskab:

 • Det koster ikke noget at oprette eller registrere
 • Der er ikke noget krav om startkapital
 • Mulighed for CVR-nummer
 • Du behøver ikke indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen (såfremt én af interessenterne er en fysisk person) – du skal fortsat bogføre efter bogføringsloven og indsende skatteregnskab til Skattestyrelsen
 • Hvis du har underskud i virksomheden, kan du trække det fra i din lønindkomst (eller din ægtefælles lønindkomst)

Ulemper ved at oprette et I/S

Selvom der er mange fordele ved at oprette et interessentskab, er der også nogle ulemper, du skal have med i tankerne. Ulemperne er:

 • Du hæfter ubegrænset med din personlige formue for eventuel gæld og underskud i virksomheden
 • Du hæfter solidarisk med de andre interessenter i virksomheden, hvilket gør det ekstra vigtigt, at du kan stole på dine samarbejdspartnere
 • Fordi virksomhedens økonomi er bundet op på din privatøkonomi, vil et stort nok overskud i virksomheden betyde, at du skal betale topskat – med et ApS ville du have større bevægelighed i forhold til at rykke pengene rundt i selskabet for dermed at undgå topskattegrænsen
 • Selvom det er muligt at skifte virksomhedsform på sigt – for eksempel at omdanne fra enkeltmandsvirksomhed til ApS – kan det stadig være en omkostningstung proces.

Skatteregler for interessentskaber

Et interessentskab er en personlig virksomhedsform. Derfor skal du følge personskattereglerne, når dit interessentskab skal betale skat af sit overskud.

Der findes tre forskellige måder at blive beskattet på, når du driver et I/S:

 1. Personskatteregler
 2. Virksomhedsordningen
 3. Kapitalafkastordningen

Husk: Følgende informationer er ikke udtømmende og skal ikke ses som vejledning eller rådgivning. Tag dig god tid til at undersøge reglerne selv, og tag eventuelt kontakt til en professionel rådgiver.

Personskattereglerne

Hvis du intet foretager dig, vil du automatisk blive beskattet via personskattereglerne, når du driver et I/S.

Personskattereglerne er de helt almindelige skatteregler, som du kender fra et lønmodtagerjob – men i stedet for at være baseret på din løn, er beskatningen baseret på virksomhedens økonomi.

Overskud i interessentskabet vil derfor blive beskattet via din personlige indkomst.

Eksempel:

Mikkel driver et I/S, og har i løbet af 2021 haft et overskud på 500.000 kr. Derfor skal han betale fuld personskat af hele beløbet – og det er selvom han udbetaler pengene som løn til sig selv eller lader dem stå i virksomheden.

Det er meget individuelt, hvilke satser ens personskat består af. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte skattesatser på Skats hjemmeside .

Virksomhedsordningen (VSO)

Du kan også vælge at få beskattet dit I/S efter virksomhedsordningen.

Gennem virksomhedsordningen er det muligt at lade penge stå i virksomheden, og de penge beskattes kun med 22% (selskabsskat).

Eksempel:

Mikkel har nu oprettet en aftale om VSO, og derfor ser han nogle skattefordele i at lade nogle af pengene stå i virksomheden, mens han udbetaler nogle som løn til sig selv.

Mikkel udbetaler 300.000 kr. til sig selv, som han bliver beskattet for via personskatten.

Men han lader til gengæld de resterende 200.000 kr. af overskuddet stå på virksomhedens erhvervskonto. De penge beskattes efter selskabsskatten, som er på 22%.

Slutresultatet er, at Mikkel nu har væsentligt flere penge mellem hænderne, selvom nogle af pengene godt nok er bundet op i virksomheden. Men det har han det fint med, da han også er interesseret i at vækste forretningen alligevel.

Kapitalafkastordningen

Et alternativ til virksomhedsordningen er kapitalafkastordningen. En af de store fordele ved kapitalafkastordningen er, at den er nemmere at administrere end VSO. Det betyder også, at du også selv kan stå for at administrere ordningen og dermed spare på udgifterne til en revisor – som du netop ville have brug for med VSO.

Kapitalafkastordningen sørger for, at du kan beregne et kapitalafkast på aktiver i din virksomhed. Værdien af et kapitalafkast er virksomhedens aktiver ganget med en bestemt sats – kapitalafkastsatsen.

Det endelige kapitalafkast kan efterfølgende fratrækkes din personlige indkomst. Det betyder, at får lov til at betale mindre i AM-bidrag og skat, fordi din personlige indkomst simpelthen er mindre, efter du trækker kapitalafkastet fra.

Eksempel:

Mikkel har købt kontor og udstyr til sit I/S.

Kontor - 500.000 kr.

Udstyr - 150.000 kr.

Samlet værdi af aktiver - 650.000 kr.

Mikkel har altså et kapitalafkastgrundlag på 650.000 kr., som han dermed kan beregne et kapitalafkast af.

For at beregne kapitalafkastet skal du gange grundlaget med den fastlagte sats. Den senest kendte sats er for 2021, som ligger på 0 procent. Læs mere om den nuværende sats på Skats hjemmeside .

I vores eksempel opnår Mikkel altså en skattefordel på nul kroner.

Men det er kun, fordi kapitalafkastsatsen i øjeblikket er sat til at være nul procent. Hvis vi spoler tiden lidt tilbage til år 2000, var kapitalafkastsatsen på 5 procent.

Med en sats på 5 procent ville Mikkel opnå et meget bedre resultat:

650.000 kr. * 0,05 = 32.500 kr.

I det her tilfælde er Mikkels kapitalafkast 32.500 kr., som han dermed kan trække fra sin personlige indkomst – med andre ord undgår Mikkel at skulle betale AM-bidrag og skat af 32.500 kr.

Opret interessentskab

Det er forholdsvist nemt at oprette et interessentskab.

Læs mere i vores indlæg “Sådan opretter du en virksomhed”

ApS eller I/S?

Når du står og skal vælge virksomhedsform, er der mange forskellige elementer i spil. I sidste ende vil den korrekte virksomhedsform altid afhænge i din specifikke situation og behov.

Men for at gøre det lidt nemmere for dig har vi udarbejdet en oversigt, hvor du hurtigt kan se ligheder og forskelle mellem de fire mest populære virksomhedsformer for selvstændige og iværksættere: PMV , enkeltmandsvirksomhed , I/S og ApS .

PMVEnkeltmandsvirksomhedI/SApS
CVR-nummer✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja
Må der maksimalt være én ejer?✔️ Ja✔️ Ja❌ Nej❌ Nej
Pligt til at indsende skatteregnskab?✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja
Pligt til at indsende årsrapport?❌ Nej❌ NejDelvist ❌ Hvis mindst én af interessenterne er en fysisk person, er der ingen pligt til at indsende årsrapport✔️ Ja
Bogføring✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja
Momspligt❌ NejDelvist ✔️ Hvis du omsættes for mere end 50.000 kr. over 12. mdr.Delvist ✔️ Hvis der omsættes for mere end 50.000 kr. over 12. mdr.Delvist ✔️ Hvis der omsættes for mere end 50.000 kr. over 12. mdr.
Hvor meget omsætning?Maksimalt 50.000 kr. over 12 mdr.Ingen grænseIngen grænseIngen grænse
Må der være ansatte i virksomheden?❌ Nej✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja
Må der handles på tværs af EU’s grænser?❌ Nej✔️ Ja✔️ Ja✔️ Ja
Krav om startkapital❌ Nej❌ Nej❌ Nej✔️ Ja - minimum 40.000 kr.

Senest opdateret d. 28/03/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.