verybigimage
IværksætteriUdgivet

Fradrag i enkeltmandsvirksomhed.

Når du kaster dig ud i eventyret som selvstændig, skal du være opmærksom på, at der er nogle udgifter, som er fradragsberettigede, og som du derfor kan trække fra i SKAT. Et fradrag betyder altså et beløb eller en udgift, som er skattefrit. På den måde kan du betale mindre i skat. Det vigtigste er, at du ikke blander de private og erhvervsmæssige fradrag sammen. I indlægget her kan du blive klogere på, hvad du i en enkeltmandsvirksomhed kan få fradrag for.

Hvad er et fradrag?

Helt kort er et fradrag en udgift eller et beløb, som er skattefrit. Både virksomheder og privatpersoner kan drage skattemæssige fordele ved et fradrag. Der er nogle fradrag, som helt automatisk trækkes fra, men der er mange fradragsmuligheder, du selv skal have styr på og notere manuelt i din forskudsopgørelse.

Tip: Hvis du er i tvivl om dine fradrag, kan du finde relevante fradrag i SKATs fradragsvejleder her .

Skat i enkeltmandsvirksomheder.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed skal du ikke udbetale løn til dig selv, da al overskud i forretningen er dine penge. I stedet skal du betale skat af virksomhedens overskud. Hvis din virksomhed for eksempel har haft et overskud på 750.000, skal du betale skat af de 750.000 efter de almindelige regler i indkomstskatten. Altså de samme skatteregler, som gælder for en helt almindelig lønmodtager.

Du kan overveje, om du i stedet vil blive beskattet efter enten virksomhedsskatteordningen (VSO) eller kapitalafkastordningen, der hver især kan sikre dig nogle bedre skattevilkår.

Tip:  Læs mere om de to skatteordninger i vores indlæg om enkeltmandsvirksomheder her.

Hvad kan jeg trække fra i skat?

Det kan godt være svært at finde hoved og hale i, hvilke udgifter du må og ikke må trække fra i den skattepligtige indkomst. Som udgangspunkt kan de fleste udgifter, som bruges til virksomhedsdrift, trækkes fra i skat. Det kan variere fra virksomhed til virksomhed, hvad der er fradragsberettiget. Derfor kan der være forskellige retningslinjer alt efter, hvordan udgifterne er forbundet til driften af netop din virksomhed.

Her er en liste over typiske udgifter, som kan være fradragsberettigede:

  • Køb af varer, som du senere skal sælge
  • Inventar, maskiner, biler og andre driftsmidler
  • Udgifter til revisor og/eller advokathjælp (ikke i forbindelse med etablering af virksomheden)
  • Din computer*
  • Udgifter til internet og telefon**
  • Udgifter til at starte virksomheden
  • Fradrag ved underskud i virksomheden
  • Fradrag ved repræsentationsudgifter
  • Erhvervskørsel i egen bil

Husk: I mange tilfælde kan du også trække momsen fra udgifterne.

* Ved skattefradrag til din computer gælder det, at Skattestyrelsen skal vurdere, om din computer bruges udelukkende til at drive forretning, eller om den også bruges til privat brug. Det er afgørende for, hvor stort dit fradrag kan være.

** Du er som udgangspunkt fuldt fradragsberettiget ved internet og telefonudgifter, men det kan være, at du skal betale skat, hvis du gerne vil have et abonnement med fri telefon og internet.

Fradrag ved udgifter til virksomhedsstart samt drifts- og anlægsudgifter.

Du kan få fradrag for mange af de udgifter, som er gået til at starte din enkeltmandsvirksomhed op. Du kan få fradrag for udgifter helt op til 6 måneder, før du startede virksomheden. Det gælder blandt andet omkostningerne ved husleje, marketing/reklame og udbetaling af løn. Desuden gælder det, at du kan få fradrag til driftsudgifter og driftsmidler, som kan være el og varme, reparation og vedligeholdelse af lokalet samt forsikringer. Er der tale om lokaler, som er en del af dit private hjem, så kan du ikke få fradrag, hvis du bruger lokalet privat også. Du kan til gengæld godt få et delvist fradrag til kontorinventar, hvis du kan dokumenterer, at du bruger det i virksomhedsdriften. Hvis du for eksempel bruger udstyret til virksomhedsdrift 50% af tiden, kan du trække 50% af udgifterne fra i regnskabet.

Tip: Du kan læse mere om fradrag for enkeltmandsvirksomhedens udgifter på skat.dk

Fradrag ved underskud i virksomheden.

Når du driver en enkeltmandsvirksomhed, kan det nemt gå ud over privatøkonomien, hvis der er underskud i forretningen. Derfor kan du trække et underskud fra i din personlige indkomstskat. Hvis du bruger virksomhedsskatteordningen (VSO) eller kapitalafkastordningen, kan du ikke trække underskuddet fra i din personskat.

Eksempel: John driver en enkeltmandsvirksomhed, og han har haft et underskud på 40.000 kroner i løbet af et år. Men John har i sit fuldtidsjob tjent 560.000 kroner på samme år. Det betyder, at John nu kan trække de 40.000 kroner fra de 560.000, så han ender med at skulle betale skat af 520.000 kroner.

Fradrag ved repræsentationer.

Det er også muligt, at du kan trække op til 25% af repræsentationsudgifter fra i regnskabet. Med repræsentation menes der udgifter brugt til at afslutte en handel eller for at udvide forretningsnetværket.

Det kan være måltider, drikkevarer eller restaurantbesøg, men det kan også være andre udgifter til eksempelvis gaver til vigtige mærkedage (jubilæer og fødselsdage) eller rejser/udflugter.

Eksempel:
John inviterer to mulige kunder til en forretningsfrokost, som koster 900 kr. i alt. Her kan John få et fradrag på 25% for de samlede udgifter. Det betyder, at John kan trække 25% af de 900 kr. fra i sin virksomheds indkomst. 25% af 900 kr. svarer til 225 kr. Derfor kan John trække 225 kr. fra i sin virksomheds indkomst, så han dermed skal betale mindre i skat.

Lad os sige, at Johns indkomst i regnskabsåret er 1.000 kr. Ved at gøre brug af fradraget, bliver indkomsten derfor reduceret til 775 kr. Lad os for eksemplets skyld sige, at John betaler 37% i virksomhedsskat.

Uden fradraget vil Johns skatteberegning se sådan her ud:
37% af 1.000 kr. = en skattebetaling på 370 kr.
37% af 775 kr. = en skattebetaling på 286,75 kr.

Erhvervskørsel i egen bil.

Har du din egen bil, men bruger du den erhvervsmæssigt? Så kan du beregne fradrag på to forskellige måder. Du kan først og fremmest leje en bil - på den måde kan du nemmere få overblik over og godtgjort dine faktiske udgifter til den erhvervsmæssige kørsel, blandt andet benzin, reparation og forsikringer.

Tip: Du kan læse mere om reglerne for kørselsgodtgørelse som selvstændig her

Hvis du i stedet har tænkt dig at bruge din egen bil til erhvervskørsel, skal du følge Skatterådets satser og skema til kørselsafregning, som du kan finde her . Uanset hvad bør du altid notere i en kørebog, hvornår du har kørt - og hvor mange kilometer, du har kørt. På den måde har du styr på, hvad du skal indberette og kan få fradrag for.

Hvordan får jeg fradrag?

Når du skal trække fradraget fra, skal det trækkes fra dit årsregnskab. Her skal du sørge for, at alt du vil have trukket fra, noteres som en udgift. Det betyder, at du skal bogføre bilag korrekt, sådan at du får dokumenteret alle dine fradrag. Husk også at bogføre udgifterne løbende, så du altid har styr på dem.

Læs også: Opstart af virksomhed – den selvstændiges tjekliste

Senest opdateret d. 24/03-2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.