verybigimage
KryptoUdgivet

Hvad er terra mining?

“Mining” er et udtryk inden for krypto-verdenen, der dækker over, at nye krypto coins bliver udstedt. Mining kommer fra engelsk og betyder egentlig gravning eller minedrift.

Idéen er, at nye krypto coins kun kommer i omløb, efter de er blevet gravet frem – ligesom guld. At grave efter krypto indebærer til gengæld ikke fysisk anstrengende arbejde. I stedet kræver det avancerede computerprogrammer, som bruger store mængder af strøm og computer hardware.

Så på den måde bliver der stadig brugt store mængder af ressourcer i minedriften af krypto.

Men den her måde at grave efter krypto på gælder kun for bestemte kryptovalutaer – eller rettere sagt for bestemte blockchains – som for eksempel bitcoin og ethereum .

Bitcoin og ethereum er såkaldte proof-of-work blockchains.

Det vil sige: Proof-of-work = nye coins kommer i omløb gennem digital minedrift (mining).

Terra (LUNA) er ikke en proof-of-work blockchain, men i stedet en proof-of-stake blockchain.

Med proof-of-stake bliver nye coins udstedt – også kaldt minting eller prægning – gennem staking og validering af transaktioner på blockchainen.

Det vil sige: Proof-of-stake = nye coins bliver udstedt (minted/præget) gennem staking og validering.

Staking og validering er to begreber, som er centrale for proof-of-stake blockchains. Du kan blive klogere på, hvad begreberne egentlig dækker over senere i indlægget.

Indholdsfortegnelse:

  • Hvad er terra mining?
  • Overblik: Sådan fungerer proof-of-work
  • Overblik: Sådan fungerer proof-of-stake

Overblik: Hvad er proof-of-work?

Kryptovalutaer baseret på proof-of-work: bitcoin , ethereum , dogecoin .

Proof-of-work er en valideringsmetode – også kaldt konsensusmekanisme – der udgør det teknologiske fundament for visse kryptovalutaer.

Metoden skal kort fortalt sikre, at de indtastede oplysninger i en blockchain er troværdige.

Hvis der for eksempel står, at du sidste uge overførte 1.000 bitcoins til Henriette – hvordan kan vi så stole på, at det faktisk er sandt?

Det kan vi, fordi bitcoin bruger proof-of-work. Helt basalt betyder proof-of-work, at en computer kører nogle avancerede programmer for at finde frem til en bestemt kode, som gør det muligt at tilføje transaktionen mellem dig og Henriette til blockchainen på en sikker måde.

Tip: Bliv klogere på proof-of-work i vores indlæg “bitcoin mining ”.

Når koden er fundet, bliver der udløst en belønning til personen, der har kørt computerprogrammet. Belønningen er kryptovaluta – for eksempel en bitcoin eller ethereum coin.

Det fungerer som en kompensation for alle de ressourcer, som det har krævet at køre computerprogrammet – det koster nemlig en hel del i hardware og elektricitet at grave efter kryptovaluta.

Med proof-of-work skal der altså køres computerprogrammer for at finde de korrekte koder, og det udløser en belønning i form af kryptovaluta. Kryptovalutaen bliver så at sige “skabt”, når den nødvendige kode bliver fundet.

Det er derfor, det bliver kaldt “mining”. Der bliver “gravet” efter ny kryptovaluta, og det er sådan, nye coins kommer i omløb. Lidt ligesom med guld og guldgravere.

Husk, at det kun fungerer sådan med kryptovalutaer baseret på proof-of-work. Terra er ikke baseret på proof-of-work og kan derfor heller ikke mines, som bitcoin og ethereum kan.

Terra er i stedet baseret på proof-of-stake, som du bliver klogere på nu.

Overblik: Hvad er proof-of-stake?

Kryptovalutaer baseret på proof-of-stake: terra , solana , cardano , polygon , chainlink .

En blockchain baseret på proof-of-stake tilføjer transaktioner på en anden måde end ved proof-of-work. Her bliver der udvalgt en vilkårlig person i blockchain-netværket til at stå for at validere transaktionerne.

En sådan person kaldes også for en validator. Personen, der bliver udvalgt til at være validator, modtager også en belønning – men det er ikke en nyligt minet coin, som det er tilfældet med proof-of-work. Det er et honorar eller gebyr, som kommer fra en pulje af coins, der allerede eksisterer.

Arbejdet med at validere bliver altså også kompenseret i proof-of-stake. Forskellen er bare, at kompensationen ikke på samme tid er selve udstedelsen af nye coins, som det er med bitcoin, ethereum og dogecoin.

Lad os sige, du gerne vil udvælges som validator.

Udvælgelsen er en lodtrækningskonkurrence, hvor et lod svarer til en coin. Dine coins er ikke automatisk med i konkurrencen, og det kommer du kun, hvis du sætter dem på spil – eller staker.

Hvis du for eksempel har 500 terra coins, kan du sætte 300 af dem på spil i lodtrækningskonkurrencen om at blive validator. Lad os sige, der eksisterer 10.000 coins i alt i terra-netværket.

Du har dermed en 300/10.000 chance for at blive udvalgt – svarende til 0,3%.

Arbejdet som validator er et krævende stykke arbejde. Du skal have styr på en hel del avancerede programmer og koder – og det er derfor ikke alle, der kan varetage arbejdet.

Derfor kan man i en proof-of-stake blockchain pulje sine coins sammen med en kompetent validator og dermed øge deres chance for at blive udvalgt. En sådan pulje kaldes også en stake pool.

Eksempel:

Helene arbejder som validator på terras blockchain.

Hun har selv 500 terra coins, som hun sætter på spil i lodtrækningen. Hun har derfor 0,5% chance for at blive valgt.

Du ved, at Helene er en dygtig udvikler, og du stoler på hendes validering. Derfor vil du gerne støtte hende med at blive udvalgt, og du sætter nogle af dine coins på spil i Helenes navn.

300 coins sætter du på spil – så nu har Helene i alt 800 coins i sit navn, og har derfor øget sine chancer til 0,8%.

Når Helene bliver udvalgt, udfører hun arbejdet og bliver belønnet med et antal coins. Belønningen bliver delt ud over puljen af personer, der har sat coins på spil i Helenes navn.

På den måde får både Helene og dem, der har støttet hende, økonomisk kompensation.

Tip: Du kan læse mere om, hvor stor belønningen er for at stake terra coins og andre krypto coins hos StakingRewards.com .

Hvad så hvis Helene snyder?

Hvis en Helene snyder med sin validering – for eksempel for at snyde netværket for penge – bliver hendes 500 coins konfiskeret. Men dine 300 coins, som du har sat på spil i Helenes navn, risikerer også at blive konfiskeret.

Det er her, din tillid til validatoren spiller ind. Stoler du nok på Helene til at sætte dine coins på spil i hendes navn?

Opsummering: Forskellen på proof-of-work og proof-of-stake i forhold til mining

Proof-of-stake

De terra coins, som Helene modtager som belønning for sit arbejde, bliver aktivt udstedt af blockchainen, efter hun har gjort sit arbejde med validering af transaktioner. Coins bliver minted eller præget, som det hedder på dansk. Når Nationalbanken udsteder nye danske mønter, bliver mønterne præget.

Havde det været en proof-of-work blockchain – for eksempel bitcoin – ville mønterne ikke aktivt blive udstedt. At noget bliver præget forudsætter, at nogen aktivt vælger at øge antallet af mønter i omløb.

Det skal ikke forstås som om, der sidder én bestemt person og bestemmer, om nye coins skal udstedes – tværtimod er det hele programmeret ind i blockchain-systemet, og sker derfor automatisk. Men valget om at programmere systemet på den måde er et aktivt valg, som udgør én af de største forskelle på proof-of-stake of proof-of-work.

Proof-of-work

Med proof-of-work kommer mønterne først i omløb, idet de bliver fundet – og de bliver som sagt fundet ved at “grave dem frem”. På den måde fungerer proof-of-work krypto meget ligesom guld – der kan ikke udstedes nye guldmønter, før det nødvendige guld er blevet gravet frem.

Køb terra (LUNA) med Lunar Block

I stedet for at begynde at stake, validere og poole dine terra-coins, kan du købe dem direkte i Lunar Block . Lunar Block er en dansk og transparent krypto-platform uden meningsløse gebyrer. Køb og sælg terra, og andre populære kryptovalutaer, direkte fra din telefon. Husk, at handel med krypto indebærer risici.

Kom i gang med terra nu

Kryptovaluta kan stige og falde

Når du handler med kryptovaluta , skal du være opmærksom på, at det indebærer en stor risiko. Værdien af din kryptovaluta kan både stige og falde, og du kan risikere at tabe hele det beløb, du har købt kryptovaluta for.

Handel med kryptovaluta i Lunar-appen sker via Lunar Block. Lunar Block er ikke reguleret af Finanstilsynet, og du har derfor ikke samme beskyttelse, som hvis du for eksempel handler med aktier, værdipapirer eller andre regulerede aktiver.

Vi rådgiver ikke

Vi rådgiver ikke om køb og salg. Vi kan give faktuel information om kursudviklingen på de forskellige valutaer, men tidligere kursudvikling er ikke en indikation på fremtidig udvikling.

Vi rådgiver ikke om køb af kryptovaluta og kommer ikke med anbefalinger til hverken køb eller salg. Ingen information fra Lunar Block skal derfor betragtes som anbefalinger, og alle beslutninger er alene op til dig.

Senest opdateret d. 18/04/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.