verybigimage
InvesteringPublisert

Ny på aksjemarkedet? Her er 15 uttrykk du bør kjenne til før du investerer.

Investering er faktisk ikke så vanskelig som det kan se ut som. Det krever kanskje bare litt forberedelse. Det første steget er å lære ordene som brukes i aksjehandel. Så her får du 15 uttrykk du bør kjenne til hvis du er en ny investor.

Det er mange som tror at det er vanskelig å investere. Selv om det ikke er like enkelt som å lære seg å sykle, er det heller ikke så vanskelig at du må ha en mastergrad fra Wall Street for å investere pengene dine.

Et godt sted å begynne er å lære uttrykkene og ordene som brukes innenfor investering og aksjehandel. Derfor har vi samlet 15 uttrykk og fakta du bør kjenne til som en helt ny investor.

1. Aksje og aksjekurs.
En aksje representerer en andel eller del av et selskap. Når du kjøper en aksje, blir du aksjonær og eier dermed en del av selskapet du har kjøpt aksjer i.
Aksjer kjøpes og selges på en børs. Prisen på en aksje kalles "kursen" og avhenger av hvor mange aksjer som er tilgjengelige for salg, og hvor mange som ønsker å kjøpe dem. Forventningene til selskapet som aksjen handles i, påvirker også prisen på aksjen.

2. Børs og børsnotering.
En børs er stedet hvor du handler aksjer. I stor grad foregår det på samme måte som når du handler i et supermarked. Det er en selger som tilbyr en vare, og det er en kjøper som ønsker å kjøpe den. Når begge parter er enige om prisen, blir det gjort en handel.
Alle land har en børs hvor man kan kjøpe aksjer. Det norske hovedmarkedet heter Oslo børs.
Når et selskap blir notert på en børs, blir det børsnotert. Når det er børsnotert, kan du handle aksjene til det selskapet på den børsen det er notert på. Så hvis du for eksempel ønsker å kjøpe aksjer i Nike, må de kjøpes på New York Stock Exchange, fordi det er der Nike er børsnotert. Hvis du vil kjøpe aksjer i Telenor, så må det skje gjennom Oslo Børs ettersom Telenor er notert der.

3. Har børsene åpningstider?
I dag handles aksjer online, og derfor er det også veldig enkelt å tro at du kan handle når som helst på døgnet. Prinsipielt sett er det mulig, men det er ikke fullt så enkelt.
Børsene er nemlig ikke åpne 24 timer i døgnet. De følger i stedet de klassiske arbeidstidene, omtrent fra 9 til 16:20, i landets tidssone.

Med Invest kjøper og selger du aksjer når markedet er åpent. Dette kalles markedsordrer. Les mer om Invest her .

4. Kurtasje.
Når du handler, betaler du ikke bare for aksjen. Du betaler også banken du handler gjennom, for tjenesten de tilbyr. Dette kalles kurtasje, og prisen på den kan variere mye avhengig av om du handler gjennom en tradisjonell bank, en nettbank eller en megler på nett.

Med Invest er kurtasjen fast og lav. Det koster 19 kr. per handel + eventuelle valutagebyrer. Du kan se hele prisen før du gjennomfører handelen i Lunar-appen. Les mer her .

5. Minimumsgrense?
Minimumsgrense er et beløp som du kan bli pålagt å kjøpe aksjer for av den du handler gjennom. Det betyr at du må handle aksjer for et minstebeløp som din investeringsleverandør har satt.
Størrelsen på beløpet kan variere avhengig av hvem du handler gjennom, og noen investeringsleverandører krever at du handler for flere tusen kroner.

Hos Invest har vi ingen minimumsgrenser, og du bestemmer selv hvor mye penger du vil kjøpe aksjer for. Les mer her .

6. Bull Market.
Et bull market er et marked der priser og kurser stiger, og det forventes at de vil stige ytterligere. Med andre ord er et bull market en tilstand der markedet går oppover og fremover.
Fun Fact: Du kjenner nok den enorme tyrskulpturen som står på Wall Street - en av verdens ledende finansielle distrikter. Tyren symboliserer en voksende økonomi - altså et bull market.

7. Bear Market.

Det kan derimot også skje at markedet ikke stiger, men at det synker, og at det forventes å synke videre. Når det er en nedgang på 20%, kalles et slikt marked for et bear market. Kjente eksempler på et bear market inkluderer finanskrisen fra 2008, eller børskrakket som førte til Den store depresjonen i 1929 og Black Monday i 1987.

8. Depot og portefølje.
Ordet "depot" brukes i ulike sammenhenger og betyr "oppbevaringssted". En aksjedepot er derfor et slags lager eller en konto hvor du oppbevarer dine aksjer og obligasjoner, og kan ha oversikt. Du må ha en separat konto - altså et depot - for aksjehandel og investering.

9. Risikospredning.
Et gammelt ordtak sier at du ikke bør satse alt på én hest, og det samme gjelder også når du investerer eller handler med aksjer. I hvert fall hvis du spør ekspertene. Uansett hvordan du investerer, vil det alltid være risiko knyttet til det. Derfor anbefales det at du kjøper aksjer i flere forskjellige selskaper og i ulike bransjer.

Investerer du nemlig kun i ett selskap, kan du risikere å tape penger hvis selskapets aksjer en dag faller i verdi. Ved å investere i flere selskaper minsker du risikoen for å tape penger på investeringene dine.

10 Blue Chip.
Blue chip har hverken noe med snacks eller kasino å gjøre. Det er derimot ordet man bruker for å beskrive aksjer i selskaper som er store, generelt anerkjente og stabile.

11. Large cap, mid cap og small cap.
"Cap" er forkortelsen for kapitalisering. Market capitalization - eller markedsverdi - er en måte å klassifisere aksjeselskaper på. Man skiller mellom tre størrelser.

Large cap: Virksomheter som har en verdi på over 1 mrd. euro.

Mid cap: Virksomheter med en verdi fra 150-1000 mrd. euro.

Small cap: Virksomheter som har en verdi på mindre enn 150 mrd. euro.

12. Volatilitet.
Dette ordet beskriver hvor store svingninger det er på aksjemarkedet. Volatilitet brukes for å beskrive hvor risikofylt en investering kan være. Hvis verdien av en aksje for eksempel svinger dramatisk innen kort tid, vil den bli beskrevet som volatil. Hvor volatil en aksje er, vurderes ut fra hvor mye svingninger den har i forhold til gjennomsnittet.

13. Avkastning.
Avkastning er uttrykket som brukes for å beskrive hvor mye en investering har vokst eller tapt i verdi.

14. Utbytte.
Et utbytte er en utbetaling av et selskaps overskudd, som det kan velge å gi til sine eiere og aksjonærer.

15. Løpetid.
Uttrykket løpetid handler om hvor lenge du beholder en aksje.