verybigimage

Pressmelding

Lunar dobler inntektene i første halvår

Utfordrerbanken Lunar ser tilbake på et svært godt første halvår i 2023. I løpet av de første seks månedene ble rente- og gebyrinntektene doblet sammenlignet med samme periode i fjor.

Den nordiske utfordrerbanken Lunar vokste videre i årets første seks måneder. Første halvår viser en økning i netto rente- og gebyrinntekter til totalt 184 millioner DKK, noe som tilsvarer i overkant av 282 millioner NOK. Det er opp fra 90,1 millioner DKK (omtrent 138 millioner NOK) i samme periode i fjor.

"Vi har hatt et flott første halvår i 2023, med positiv utvikling i både inntektene og hele virksomheten. Vi ser at vi stadig tiltrekker oss nye kunder, og jobber målrettet med å utvikle nye og spennende produkter ut mot kundene. Samtidig er vi svært fokuserte på å redusere kostnadene," sier Mats Persson Bergius, norgessjef for Lunar.

Store vekstambisjoner
Over flere år har Lunar investert kraftig i å øke virksomheten og utvikle nye markeder og produkter. Også hittil i 2023 har Lunar opplevd stor vekst i nye privat- og bedriftskunder.Totalt har Lunar nå over 900.000 privat- og bedriftskunder i Norge, Sverige og Danmark.

"Antall kunder i Norge har økt med 15 prosent siden årsskiftet og inntektene i det norske markedet har økt med 80 prosent første halvår. Vi opplever en stor interesse for produktene våre og plattformen både eksisterende og nye kundegrupper. Vi ser at det er store muligheter for ytterligere vekst i kundebasen," sier Persson Bergius.

I løpet av første halvår har innskuddene steget med 20 prosent og Lunar får nå tre ganger så mange nye kunder hver måned som ved årsskiftet.

Skal bli den beste hverdagsbanken
I februar i år hentet Lunar inn 260 millioner kroner i fersk kapital. Pengene skal brukes til å vokse videre, blant annet gjennom investeringer i virksomheten og i produktutvalget.

"Målet vårt er å bli den beste hverdagsbanken for privat- og bedriftskunder i de nordiske landene. Men vi må også øke inntektene og bli lønnsomme raskere. Første halvår viser at vi er på rett vei, og vi fortsetter i vekstsporet," sier norgessjefen.

Det samlede resultatet for første halvår 2023 er på nivå med forventningene, og landet på minus 213,1 millioner DKK etter skatt, rundt 327 millioner NOK. I første halvår 2022 var resultatet til sammenligning minus 787,9 millioner DKK, eller rundt 1,2 milliarder NOK, etter skatt.

Lunar
Lunar er en digital utfordrerbank med et mål om å forenkle og berike folks finansielle liv, og gi dem tilbake kontrollen ved å bygge den beste hverdagsbanken i Norden. Lunar ble grunnlagt i Aarhus og ansetter i dag ca 500 mennesker i København, Aarhus,Stockholm og Oslo. I 2019 fikk Lunar banklisens og det er i dag en av få banker med en nordisk bankplattform. I dag har Lunar over 900.000 privat- og bedriftskunder over hele Norden. https://www.lunar.app