verybigimage

Press releases

Lunar's tilbud på oppkjøp av Instabank bortfaller på grunn av manglende regulatorisk godkjennelse

Lunar kan fredag meddele, at det ikke har vært mulig å oppnå den nødvendige regulatoriske godkjennelsen for oppkjøpet av Instabank.

Dessverre har drastiske endringer i kapitalmarkedet i løpet av 2022 gjort det vanskelig å hente inn ytterligere, nødvendig kapital, som det danske og norske Finanstilsynet har krevet for tildeling av regulatorisk godkjennelse for oppkjøpet.

Dermed bortfaller tilbudet, ettersom 30. september 2022 var fristen partene var enige om.

"Forholdene i markedet har endret seg drastisk på få måneder, og Lunar har derfor dessverre ikke kunnet oppnå den regulatoriske godkjennelsen som er nødvendig for å gjennomføre kjøpet av Instabank. Vi har gjort alt som står i vår makt til å hente nødvendig kapital for å imøtekomme ytterligere kapitalkrav og få den regulatoriske godkjennelsen fra det norske Finanstilsynet. Dessverre får vi ikke muligheten til å samle kreftene med Instabank. Beklageligvis, fordi vi ser på Instabank som en spennende virksomhet og en god match," sier CEO og grunnlegger av Lunar, Ken Villum Klausen.

Den 19. september annonserte Lunar innhenting av kapital på 212 millioner danske kroner, men dette har ikke vært tilstrekkelig for å oppfylle ytterligere kapitalkrav fra myndighetene.

Lunar og Instabank offentliggjorde oppkjøpstilbudet 28. mars 2022, i påvente av regulatorisk myndighetsgodkjenning. Tilbudet ble enstemmig støttet av styret i både Lunar og Instabank.

Siden offentliggjøringen av det mulige oppkjøpet i mars, har Lunar løpende vært i dialog med det danske og norske Finanstilsynet for å få nødvendige godkjenninger av tilbudet.

I mai kunngjorde kunngjorde det norske Finanstilsynet et krav om ytterligere kapital for at oppkjøpet skulle få regulatorisk godkjennelse.

Siden den gang har Lunar jobbet hardt for å hente ytterligere regulatorisk kapital for å imøtekomme kravet fra myndighetene, men Lunar har ikke lykkes med å oppnå regulatorisk godkjennelse for å gjennomføre kjøpet av Instabank.