verybigimage

Nyheter

Oppdatering av den regulatoriske godkjenningen for Instabank-oppkjøpet

Oppdatert 25. maj kl. 19:16

Siden offentliggjøringen av tilbudet fra Lunar om å kjøpe Instabank, har Lunar hatt en god og konstruktiv dialog med Finanstilsynet i både Danmark og Norge knyttet til regulatoriske godkjennelser.

Som en del av prosessen har Finanstilsynet i Norge avslått den første søknaden og bedt om ytterligere dokumentasjon som knytter seg til forretningsmodell, vekstambisjoner og støttende kapital. Lunar vil sende en ny og oppdatert søknad til det norske Finanstilsynet, som også vil inneholde dokumentasjon om den planlagte kapitaltilførselen.

Lunar er fremdeles trygge på at oppkjøpet blir gjennomført innen den endelige tidsfristen som er 30. september 2022.

"Som en del av godkjenningsprosessen for Instabank-oppkjøpet har vi hatt en positiv dialog med Finanstilsynet både i Danmark og Norge. Selv om søknaden i første omgang ble avslått, er vi tilfreds med den åpne dialogen så langt og sender en ny og oppdatert søknad som inkluderer den dokumentasjonen Finanstilsynet etterspør, slik at vi kan fullføre oppkjøpet på en måte som er tilfredsstillende for alle," sier Ken Villum Klausen, grunnlegger og CEO i Lunar.