verybigimage

av Eilin Schjetne

Oppkjøpet av Sbanken er bra for forbrukerne.

Når Konkurranseklagenemnda nå gir grønt lys for oppkjøpet av Sbanken, forenkler de også inntreden til nye heldigitale utfordrere som til nå har ligget i skyggen av Sbanken. Disse kommer nå bedre fram i lyset. De som oppfatter oppkjøpet som negativt, bør derfor se mulighetene i dette.

Vi burde rette en stor takk til Konkurranseklagenemnda som bidrar til økt konkurranse i det norske markedet. I lys av nyheten som kom i går opplever vi allerede en stigende interesse for Lunar. Det gjør også flere av våre konkurrenter. Folk blir mer bevisste på sitt bankforhold når det skrives artikler med negativt fokus på bankmarkedet. I et marked hvor altfor få bytter bank, har mange allerede begynt å se seg rundt etter alternativer som har litt av den samme posisjonen som Sbanken, tidligere omtalt som “plagsom konkurrent”. Vi tror at oppkjøpet kan fungere som en katalysator for økt konkurranse og bane vei for et større mangfold av “plagsomme konkurrenter” med nye spennende løsninger.


Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne uttaler til Dagens Næringsliv at dette er en dårlig dag for alle landets forbrukere. Da glemmer han alle de nye utfordrerne som har dukket opp de siste årene, som er bygget på mange av de samme egenskapene som Sbanken. Mange av disse ble skapt i skyen, bygger på det nyeste av teknologiske plattformer, og anvender data og brukerinnsikt for å skape helt nye og bedre brukeropplevelser.


Mye har skjedd på tjue år

Sbanken tok markedet med storm for over tjue år siden ved å være den første rene nettbanken i Norge. De banet veien for en ny epoke med lavere gebyrer og heldigitale kundetilpassede løsninger. Det skal de ha all ære for. Mye har derimot skjedd på tjue år. Heldigital og gebyrfrie tjenester er ikke lenger unikt.


I dag har forbrukerne tilgang til et langt større utvalg av heldigitale alternativer. Mange av dem dukket opp for bare få år tilbake, enten som digitale spin-offs fra større banker, eller uavhengige utfordrere som Lunar. Disse er bygget i en annen tid som er langt mer tilkoblet og for en annen generasjon. Med moderne skyplattformer i bunn, anvender de ny teknologi, data og brukergrensesnitt på måter som gjør bank mer engasjerende, er mer tilpasset dagens behov, og minimalt med gebyrer.


Problemet er derfor ikke at DNB kjøper Sbanken, men at fokuset på oppkjøpet tar litt av oppmerksomheten vekk fra alternativene, og mye av den innovasjonen vi ser i norsk banknæring i dag. Vi forstår godt at DNB omfavner en aktør som scorer best på omdømme, merkevare og kundetilfredshet. Og vi som utfordrer er glade for at dette kan markere begynnelsen av en ny epoke hvor nye tilbydere av finansielle tjenester får lov til å blomstre. Dette er gode nyheter for norske forbrukere.