verybigimage

Villkor fōr privatkunder i Sverige.

Här kan du hitta information om hur vi hanterar dina personuppgifter och se våra priser, villkor samt våra juridiska dokument.

Villkor som gäller fram till 2023-03-20 eller sådant senare datum när ditt konto har blivit överflyttat till ett svenskt konto.

Allmänna villkor privat:

Avgiftsinformationshandlingar:

Terms and conditions applicable up until 2023-03-20, or such later date when your account has been migrated to a swedish account.

General terms and conditions private:

Fee information documents: