verybigimage
KryptoUdgivet

Er dogecoin sikkert?

Vil du handle med dogecoin, vil du formentlig også gerne vide, om dogecoin er sikkert. Derfor har vi skrevet det her indlæg, hvor vi dykker ned i spørgsmålet: “Er dogecoin sikkert?”.

Der er tre overordnede områder, du skal have med i dine overvejelser:

  1. Er dogecoin teknologisk set en sikker kryptovaluta?
  2. Hvilke lande tillader brugen af dogecoin?
  3. Hvorfor er investeringer i dogecoin og kryptovaluta forbundet med risici og usikkerhed?

Det første punkt handler om blockchain-teknologi . Her kommer du til at blive klogere på, hvordan en blockchain fungerer, og hvordan en blockchain rent sikkerhedsmæssigt er strikket sammen.

Det andet punkt handler om, hvilke lande der tillader brugen af kryptovaluta – herunder dogecoin. Det kan sætte dig i en vanskelig situation, hvis du forventer at kunne bruge dine dogecoins direkte i butikkerne , og det land, du befinder dig i, ikke godtager kryptovaluta.

Derfor giver vi dig en oversigt over lande, hvor krypto er tilladt og forbudt.

Det tredje punkt handler om de overordnede risici og usikkerheder, der er forbundet med al slags krypto-handel. Kryptovaluta er volatile og uregulerede aktiver , og det er vigtigt, at du har gjort dig tanker herom, inden du begynder at handle med dogecoin og kryptovaluta generelt.

Indholdsfortegnelse:

  • Er dogecoin teknologisk set en sikker kryptovaluta?
  • Hvilke lande tillader brugen af dogecoin?
  • Hvorfor er investeringer i dogecoin og kryptovaluta forbundet med risici og usikkerhed?

Er dogecoin teknologisk set en sikker kryptovaluta?

Dogecoin er baseret på en blockchain-teknologi, der minder meget om den bitcoin og ethereum bruger. I fagsprog hedder teknologien proof-of-work. Det står i modsætning til kryptovalutaer såsom cardano , der bruger proof-of-stake, eller solana , der bruger proof-of-history.

Der er tre elementer ved proof-of-work, der i teorien gør dogecoin til en sikker valuta:

Kryptering, uforanderlighed og fælles enighed.

Kryptering

Centralt for en blockchain er, at den opbevarer oplysninger på transaktioner i store datablokke. Så hvis du for eksempel bruger dogecoin til at købe en liter mælk af en person – lad os sige Alberte – vil det fremgå af datablokkene i dogecoin-blockchainen.

Enhver transaktion på blockchainen er krypteret, så da du købte mælk af Alberte, blev det registreret på blockchainen med en krypteret kode.

For eksempel: “Dig” + “Alberte”

67763c574730235deb07e7c6aacad941be356c3e1f0aade45d01d3d99e6e61a9

Det vigtige at vide i den her sammenhæng er, at “Dig” og “Alberte” i virkeligheden er krypterede wallets – altså digitale depoter, der også er gemt bag en lang kode. I teorien kan ingen vide, hvem ejermanden er for de digitale depoter.

Sådan kan en dogecoin-transaktion se ud

På billedet ser du en dogecoin-transaktion fundet via Chain.so – en såkaldt block reader, der gør det muligt for os at se alle transaktioner registreret på dogecoins blockchain.

Du kan eventuelt selv prøve at søge eksemplet foroven frem ved at åbne Chain.so i din browser og søge på transaktionskoden:

67763c574730235deb07e7c6aacad941be356c3e1f0aade45d01d3d99e6e61a9

Se, hvad oplysningerne dækker over i gennemgangen nedenunder.

1. ID

ID’et er navnet på transaktionen. Det er den krypterede kode, vi beskrev lige før. Som du kan se, er koden meget lang og kryptisk. Du kan sige, at koden er referencenummeret for den enkelte transaktion

2. Coin

Her bliver der angivet, hvilken coin der er blevet handlet med i transaktionen. I det her tilfælde er det dogecoin.

3. Beløb

I eksemplet er der blevet overført 372,99 dogecoins. Kursen for dogecoin i august 2022 er 0,52 kr., og beløbet svarer derfor til cirka 193,50 kr.

4. Gebyr

Der bliver opkrævet et gebyr for at bruge dogecoins blockchain til transaktioner. Størrelsen på gebyret bliver anført her, og i eksemplet er gebyret på 0,007 dogecoin svarende til 0,0036 kr.

5. Afsender

Som du kan se, er afsender identificeret med en “address”, som dækker over kodenavnet på afsenderens wallet.

6. Modtager(e)

Det samme gælder for modtager. I eksemplet er der to modtageradresser. Om det er den samme person, eller en helt anden person, kan vi ikke vide – og det er altså heller ikke noget, dogecoin kan fortælle. Men vi kan i hvert fald konstatere, at der er blevet foretaget en handel mellem de angivne adresser.

Uforanderlighed (immutable)

En blockchain er udviklet til at være uforanderlig. Det vil sige, at der ikke kan redigeres i oplysninger, der er blevet tilføjet blockchainen.

It-kriminelle vil derfor ikke kunne gå ind og ændre eller manipulere oplysningerne. På engelsk hedder det, at blockchainen er “immutable”.

I teorien skal det sikre, at ingen nogensinde kan hævde, at dit køb af 1 liter mælk fra Alberte ikke har fundet sted. Det kunne for eksempel være relevant, hvis Alberte nu kom og påstod, at hun ikke havde fået betaling fra dig endnu, og at hun derfor skulle have beløbet overført igen.

Der kan det tydeligt ses på blockchainen, at transaktionen faktisk har fundet sted.

Fælles enighed (consensus)

Et sidste karaktertræk for blockchains, som bidrager til at gøre dem sikre, er den måde, nye datablokke valideres.

For hvad nu hvis en hacker ved navn Hans fik adgang til blockchainen og blot tilføjede en transaktion, hvor Hans skal modtage 10 dogecoins fra Alberte?

Hvis Hans kunne det, så ville det se ud som om, Alberte skal overføre 10 dogecoins til Hans. Og når regningen kommer til Alberte, vil hun ikke nødvendigvis tænke over det, hvis hun nu er storsælger af mælk. I praksis er det meget svært for Hans at lykkes med. For før en ny transaktion kan tilføjes til en blockchain, vil det først kræve fælles enighed blandt alle deltagere i blockchain-netværket. Det går også under navnet konsensusmekanisme.Med andre ord vil Hans skulle styre 51% eller mere at blockchain-netværket for at gennemtrumfe en falsk transaktion. På den måde ville der være “enighed”, da Hans styrer 51% af transaktionerne – og derfor må det være Hans’ oversigt over transaktioner være mere sand sammenlignet med de 49% af netværket, som mener noget andet.

I virkeligheden er det meget svært at få kontrol over 51% eller mere af en blockchain, men det er teoretisk set en mulighed. Det skete blandt andet for kryptovalutaen ethereum i 2019, hvor blockchainen blev udsat for et såkaldt “51%-attack ”.

Tip: Bliv endnu klogere på blockchain-teknologien her.

Hvilke lande tillader brugen af dogecoin?

I forhold til om dogecoin er sikkert, er et vigtigt spørgsmål at tage stilling til, hvilke lande der tillader brugen af dogecoin. For det kan være usikkert at sidde på store mængder af dogecoin eller anden kryptovaluta, hvis du samtidig har en forventning om, at du kan bruge kryptoen som almindeligt betalingsmiddel .

Det kan godt fungere i lande som El Salvador, hvor en kryptovaluta som bitcoin faktisk er reguleret som lovligt betalingsmiddel siden 2019. Det giver håb om, at dogecoin engang i fremtiden også bliver godtaget som lovligt betalingsmiddel.

Omvendt er der lande som for eksempel Kina, hvor al handel med og mining af krypto er blevet direkte forbudt.

På kortet fra Statista kan du se, hvilke lande der:

  • Regulerer krypto (blå)
  • Implicit bandlyser krypto (gul)
  • Direkte bandlyser krypto (rød)

Hvorfor er investeringer i dogecoin og kryptovaluta forbundet med risici og usikkerhed?

Når du handler med dogecoin, er der risiko for, at du kan miste dele eller hele din investering. Dogecoin og kryptovaluta er uregulerede aktiver, og det betyder, at der ikke er nogen centrale myndigheder til at beskytte forbrugere.

Hvis du har penge stående i en bank, og banken går konkurs, er dine penge beskyttet af en central myndighed: I Danmark hedder den myndighed Garantiformuen , der dækker indestående beløb svarende op til 100.000 euro.

Men hvis du mister dine dogecoins som følge af, at en krypto-platform går konkurs, er du ikke beskyttet af nogen myndigheder.

Det er blandt andet derfor, at dogecoin er en usikker investering.

Derudover er dogecoin et meget volatilt aktiv . Det betyder, at priserne på dogecoin kan stige og falde meget hurtigt. Jo mere volatil en investering er, jo mere usikker er den. Det samme gælder for alle andre aktiver.

Overvejer du eksempelvis at købe et hus, vil du nok være mere påpasselig med at købe det, hvis du ved, at prisen på huset potentielt kan miste op mod 100% af værdien fra den ene dag til den anden. Samtidig er der også en chance for, at huset pludselig er 10 gange mere værd den næste dag.

Det er lidt sådan, dogecoin fungerer. Du bør derfor overveje, om dogecoin er i tråd med din risikovillighed.

En sidste pointe, du også skal have med i dine overvejelser, er, at dogecoin teoretisk set findes i et ubegrænset antal. Faktisk produceres der 5,2 milliarder nye dogecoins om året, og der er intet loft for, hvor mange dogecoins der kan eksistere.

Tip: Du kan læse mere om, hvordan nye dogecoins kommer i omløb – eller bliver minet – i vores indlæg “Hvad er dogecoin mining ”.

Det står i skarp kontrast til bitcoin , hvor der er et maks loft på 21 millioner bitcoins – hvor cirka 19 millioner er i omløb i dag, august 2022.

Dogecoin er dermed en inflationær valuta, hvor bitcoin er en deflationær valuta. Det betyder, at dogecoin med tiden vil blive mindre og mindre værd, fordi der altid vil komme flere dogecoins til. Så længe udbuddet er større end efterspørgslen, vil det derfor resultere i en forringelse af dogecoin-værdien.

Det kan ske, at efterspørgslen på dogecoin er så stor, at værdien alligevel stiger. Sådan skete der for eksempel, efter Elon Musk og andre kendte mennesker offentligt talte positivt om dogecoin.

Tip: Læs mere om dogecoins historie, og hvordan kryptoen egentlig fungerer her.

Modsat vil en kryptovaluta som bitcoin blive mere og mere værd, fordi der er et begrænset udbud, som kun bliver mere begrænset i takt med at de resterende bitcoins bliver minet. Så længe efterspørgslen er større end udbuddet, vil det derfor resultere i en forøgelse af bitcoin-værdien.

Køb dogecoin

Kryptovaluta kan stige og falde

Når du handler med kryptovaluta, skal du være opmærksom på, at det indebærer en stor risiko. Værdien af din kryptovaluta kan både stige og falde, og du kan risikere at tabe hele det beløb, du har købt kryptovaluta for.

Handel med kryptovaluta i Lunar-appen sker via Lunar Block. Lunar Block er ikke reguleret af Finanstilsynet, og du har derfor ikke samme beskyttelse, som hvis du for eksempel handler med aktier, værdipapirer eller andre regulerede aktiver.

Vi rådgiver ikke

Vi rådgiver ikke om køb og salg. Vi kan give faktuel information om kursudviklingen på de forskellige valutaer, men tidligere kursudvikling er ikke en indikation på fremtidig udvikling.

Vi rådgiver ikke om køb af kryptovaluta og kommer ikke med anbefalinger til hverken køb eller salg. Ingen information fra Lunar Block skal derfor betragtes som anbefalinger, og alle beslutninger er dine, og dine alene.

Senest opdateret d. 18/04/2023. Vi har samlet generelle oplysninger, men der kan være særlige regler eller omstændigheder for dig og din virksomhed, som du bør være opmærksom på.