verybigimage
Personlig økonomiPublisert

Fellesøkonomi - hva er det, og hvorfor kan det være en god idé?

Fellesøkonomi innebærer at dere i utgangspunktet deler alt mellom dere - det vil si at dere samler alle pengene i en pott. Det er flere punkter det kan være lurt å tenke gjennom før dere slår økonomiene sammen. Har dere for eksempel tenkt på hvordan dere vil fordele utgiftene, hvor mye dere planlegger å spare, eller hvor mye penger hver av dere skal ha til fornøyelser? Les videre her og få innsikt i hvilke vurderinger det er lurt å gjøre underveis, og hvordan dere kan gå frem med fellesøkonomien.

Fellesøkonomi eller ikke?

Når par flytter sammen, kan det være lurt å diskutere hvordan man best håndterer fellesutgifter, som mat, strøm og strømmetjenester. Det kan være nyttig å vurdere både egne og den andres økonomiske situasjoner for å finne den beste måten å organisere en samlet økonomi.

Det er både fordeler og ulemper med å ha fellesøkonomi. Fordelene med å ha fellesøkonomi inkluderer blant annet at:

  • Det kan gjøre det lettere for dere å budsjettere. Når dere legger alle pengene deres i én samlet pott, vet dere hva dere har råd til som en enhet. På den måten blir det lettere å få en oversikt over deres samlede økonomi og se på hva som er verdt å prioritere.
  • Fellesøkonomi kan bidra til å minimere konflikter som typisk oppstår når dere for eksempel diskuterer hvem som skal betale for hva. På den måten unngår dere altså kjedelige diskusjoner, og dere slipper en masse overføringer frem og tilbake.


Det finnes også ulemper ved å ha fellesøkonomi, for eksempel:

  • Hvis en av dere er dårlig stilt økonomisk eller har gjeld. I så fall er det kanskje ikke sikkert at fellesøkonomi er den riktige løsningen for dere. I den situasjonen kan det være en idé å holde økonomien adskilt, inntil gjelden er tilbakebetalt, og det er orden på begge parters økonomi.

Det avhenger av deres individuelle omstendigheter og preferanser om det er en god idé å samle deres kontoer. Hvis dere bestemmer dere for å ha fellesøkonomi, er det viktig med klar kommunikasjon og åpenhet rundt økonomien samt å få lagt en felles plan, dere kan gå ut fra.

Dette bør dere vurdere.

Når dere vurderer å slå sammen økonomien, er det viktig å diskutere ulikheter i pengebruk. Forståelse for hva hver av dere prioriterer, fra hobbyer til privatforbruk, er essensielt. Slike samtaler kan avdekke forskjeller, som en parts større forbruk på mat eller hobbyer, og hvordan dette påvirker deres samlede utgifter og eventuelt matbudsjett.

Vurder også separate konti for individuelle utgifter som idrett eller shopping. Gjeld er en annen viktig faktor; det er avgjørende å snakke om hvordan gjeld skal håndteres, enten separat eller sammen, for å unngå konflikter i fremtiden. Gjennom slik åpen dialog kan dere bedre tilpasse og harmonisere deres felles økonomi.

Opprett et felles budsjett.

En av de viktigste tingene når dere skal få økonomien til å fungere, er å legge et felles budsjett. Dette gir dere oversikt over faste utgifter og unngår overforbruk.

Når dere legger et felles budsjett, bør dere først få oversikt over deres individuelle inntekter og faste utgifter som husleie, strøm, vann, oppvarming og diverse abonnementer. Lag en liste for å få en klar oversikt over inntekter og utgifter.

Beløpet som er igjen etter at dere har nedskrevet alle inntekter og faste utgifter, er deres disponible beløp hver måned. Dette beløpet skal dekke variable utgifter som varierer månedlig, som tannlegeregninger og husholdningsutgifter. Sørg for at de variable utgiftene alltid er mindre enn det disponible beløpet for å unngå å overskride budsjettet.

Opprett en budsjettkonto.

En budsjettkonto er en god måte å holde oversikt over faste utgifter. Overfør et fast beløp fra lønnskontoen hver måned, så alle faste utgifter automatisk betales fra budsjettkontoen. Registrer regningene for betalingstjeneste for å unngå å tenke på det.

Sparing.

Når dere legger budsjettet, bør dere spare litt hver måned. Lag både individuell sparing og en felles sparing for deres felles drømmer.

Forskjellige typer fellesøkonomi: Hvilken modell passer best for dere?

Det finnes flere typer fellesøkonomi, og det er lurt å finne ut hvilken modell som passer best for dere. De fire typene er fellesøkonomi, solidarisk økonomi, semi-adskilt og adskilt økonomi.

Fellesøkonomi.

Typisk for par som er gift eller samboende. Lønningene går inn på en felles konto, hvor dere kan velge å utbetale et fast beløp til hver for personlige utgifter, med egne separate kontoer.


Solidarisk økonomi.

Her overfører dere et fast beløp til den felles kontoen for å dekke faste utgifter, avhengig av inntekt. Den som tjener mest, betaler mer til felleskontoen.

Semi-adskilt økonomi.

Begge overfører et fast beløp til den felles kontoen og beholder resten til eget forbruk. Den som tjener mer, har også mer penger til seg selv hver måned.

Det finnes ikke én riktig måte å håndtere deres samlede økonomi på. Det varierer fra par til par, hvilken type fellesøkonomi som passer best.

Med Lunar kan du dele en konto med opptil 10 andre.

Lunar-felleskonto gjør det enklere å dele økonomi med andre. Du kan dele en felleskonto med én eller opp til 10 andre Lunar-brukere, og få et digitalt kort til hele gruppen.

Du kan opprette en felleskonto med Lunar Standard, Plus eller Unlimited, mens resten av gruppen kan være med, selv med Lunar Light.