verybigimage

Terms and conditions

Goal Getter Competition.

Terms and conditions:
You can participate from December 29, 2023 to January 21, 2024. Winners will be contacted by Lunar via DM on Instagram, where the prize payout will be arranged. Winners will be selected continuously until January 21, 2024. Winners will be announced on Lunar’s social media channels. By entering the contest, you approve the use of your Instagram username and post/picture of your goal on our social media channels. The prize is a fulfillment of your “Goal,” with a maximum amount of 20,000 DKK. The total prize pool is 100,000 DKK.

Winners are chosen by Lunar based on valid entries:
You must be at least 18 years old and residing in Denmark, Sweden, or Norway. You must have an active Lunar account, regardless of the package you have. Lunar employees are not eligible to take part in the competition. You must have a public Instagram account. Goals that are deemed offensive, unsafe, reckless or dangerous to individuals or the public will not be considered. Your savings goal must not exceed 20,000 DKK. as that is the maximum goal amount accepted. Lunar will randomly select winners from the pool of entrants that meet the entry requirements. There are no costs associated with receiving the prize. The winner has seven days from the contact date to redeem the prize.

If you close your Lunar account or your Lunar account is suspended or restricted between the time of entry and the time of receiving the prize, the prize will be forfeited, and an alternative winner may be selected.

Prize money may be taxable. It is the recipient who is responsible for reporting income to the local tax authorities in accordance with established rules and deadlines. Reporting takes place on the website of the local tax authority. Lunar bears no responsibility for reporting or how the money is spent.

This competition is neither sponsored, endorsed by, or otherwise associated with Instagram.

Betingelser og vilkår:
Du kan deltage fra 29.12.2023 til 21.1.2024. Flere vindere vil blive udvalgt og kontaktet af Lunar via DM på Instagram, hvor udbetalingen af præmien vil blive arrangeret. Vindere vil blive udvalgt løbende indtil 21.1.2024. Vinderne vil blive annonceret på Lunar’s sociale mediekanaler. Ved at deltage i konkurrencen godkender du brugen af dit Instagram-brugernavn og post/billede af dit “mål” på vores sociale mediekanaler. Præmien er opfyldelsen af dit “mål” med en maksimal præmie på 20.000 DKK. Den samlede præmiepulje er 100.000 DKK.

Vindere udvælges af Lunar baseret på gyldige indlæg:
Du skal være 18 år gammel og bo i Danmark, Sverige eller Norge. Du skal have en aktiv Lunar-konto, uanset hvilke pakker du har. Lunar-ansatte kan ikke deltage i konkurrencen. Du skal have en offentlig Instagram-konto. “Opsparingsmål,” der anses for stødende, usikre, uansvarlige eller farlige for enkeltpersoner eller offentligheden, vil ikke blive taget i betragtning. Dit “Opsparingsmål” må ikke overstige 20.000 DKK, da det er den maksimale præmie. Lunar vil tilfældigt udvælge vindere fra puljen, der opfylder kravene for deltagelse. Der er ingen omkostninger forbundet med at modtage præmien. Vinderen har 7 dage fra Lunar kontakter vinderen til at indløse præmien.

Hvis du lukker din Lunar-konto, eller din Lunar-konto bliver suspenderet eller begrænset mellem tidspunktet for tilmelding og modtagelse af præmien, vil præmien bortfalde, og en alternativ vinder kan blive udvalgt.

Lunar påpeger, at præmiepengene kan være skattepligtige. Det er modtageren, der er ansvarlig for korrekt rapportering til de lokale skattemyndigheder i overensstemmelse med fastsatte regler og frister. Rapportering foregår på skattemyndighedernes hjemmeside. Lunar fraskriver sig al ansvar for rapportering samt fraskriver sig al ansvar i forbindelse med brugen af de modtagne beløb.

Denne konkurrence er hverken sponsoreret, godkendt af eller på anden måde forbundet med Instagram.